קרטון בערמת גזם

אהרמן אילנה • 1/5/2018 כניסות

מי שזרק את הקרטון הזה, מחוץ לבית ברח׳ האלה 11, מתבקש להעבירו למרכז המיחזור.
תודה

הודעות בנושא זה