ילדה מגן חצב חולה בקורונה

מזכירות • 12/1/2021 כניסות

גלי שטרן, בת שנה וחצי מגן חצב נמצאה חיובית לקורונה.

גלי ומשפחתה נבדקו, היות ואחותה מאיה בגן אלון.

אחותה והוריה אורן וסתיו נמצאו שליליים. המשפחה בבידוד מיום ה', כולם מרגישים טוב.

החלמה שלמה לכולם!

אורית מסר הראל,
דוברת הנהלה וצח"י