חברי הנהלה

הנהלה ואסיפה • 1/12/2016 כניסות

חברי הנהלת תמרת

חבר/ת הנהלה תפקיד דוא''ל טלפון
אהוד קליין יו''ר ההנהלה, ביקורת, מכרזים, בית כנסת e_klein@rambam.health.gov.il 050-2062033
עירית אבירם תרבות, חיילים, רווחה, קהילה בריאה, מרחב ציבורי aviram.irit@gmail.com 052-8635846
עופר הופמן בריכה, כח אדם, מכרזים, שימרון, כספים ofer.h@sital.co.il 052-2614373
אהרון בנימיני הרחבה aharon_b@yahoo.com 052-2360571
שרון שילה חינוך, א-ו, קליטה, בטחון ובטיחות, מרחב ציבורי sshiloh@gmail.com 052-7724124
איזי בסט תשתיות, מים, תרבות, ארכיון bassatizi@gmail.com 050-7708214
אורית הראל הרחבה, נוער, מרכז היישוב + מימון orit@eyz.org.il 050-5242197