פטירתה של ארנה צימרמן ז"ל

מזכירות • 27/7/2020 כניסות

ארנה צימרמן ז"ל שהיתה חברת תמרת במשך שנים ארוכות,
נפטרה הלילה במפתיע.

אנו מפרסמים את מודעת האבל לידיעת חבריה בתמרת.