הדחליל

ניידיק יעל • 25/10/2017 כניסות

תודות להנהלה לרכישת ה"דחליל" שיקל את הנגישות למרכז הקהילתי