שיבושים באספקת המים

מזכירות • כניסות

יהיו שיבושים באספקת המים ברחובות הלבנה, הברוש, האלון (מס' 62 עד סופו)

החל מ-9:00, צפי עד 14:00