פתיחת האלונית ביום הבחירות

מזכירות • כניסות

* לידיעתכם, האלונית בתמרת תהיה פתוחה ביום הבחירות, 09/04/19, מהשעה 10:00-18:00.