עדכון מהמועצה - סיכום ביניים של המאבק נגד שדה התעופה בעמק

פרסומים מהמועצה • 13/2/2018 כניסות

סיכום ביניים של המאבק לביטול תכנון הקמת נמל תעופה בינלאומי ברמת דוד - עדכון ראש המועצה
למכתב לחץ כאן