הודעה להורי גן גפן

מזכירות • 11/1/2021 כניסות

המלצת משרד הבריאות היא, שלא נדרש לבידוד, מי שהיה במגע עם מאומת גבולי ויש להקפיד על ההנחיות עד וודאות בדיקה נוספת.

כלומר, לאחר שעומר רינות מגן גפן, יבדק מחר פעם נוספת, אנו נעדכן בתוצאות הבדיקה וננחה בהתאם.

אורית מסר הראל,
דוברת ההנהלה וצח"י