תזכורת-הגיע חומר להדברת נמלת אש.

מזכירות • כניסות

תזכורת לכל מי שנרשם עבור חומר הדברה לנמלת אש ניתן לבוא לקחת מהמזכירות המחיר הינו 140 ש"ח.
(ניתן לחייב דרך החיוב החודשי)
כמו כן, כל מי שלא נרשם ומעוניין לרכוש נא לשלוח בקשה במייל.