התייחסות קב"ט המועצה לשער תמרת

מזכירות • כניסות

מכתב שער אלקנה