הזדמנות פז להפטר מהצרה הזאת ״ בן בלי בטחון״

טימור עופר • 8/1/2019 כניסות

צימי, יפה כתבת. הזדמנות פז לכל המינויים לעזוב סוף סוף את החברה הזאת ולאחד כוחות תחת תמרת להגן על שלום התושבים ובטחונם.

הודעות בנושא זה