פיגום בבית לימורים

מזכירות • 22/4/2020 כניסות

היום הותקן פיגום צמוד לקיר בית תימורים,
הציבור מתבקש להמנע מלהתקרב אליו.
אסור לטפס!

20200422 094033