הודעה להורי גן גפן בהמשך להודעתנו מאתמול- עומר רינות מגן גפן ...

מזכירות • 12/1/2021 כניסות

הודעה להורי גן גפן

בהמשך להודעתנו מאתמול-

עומר רינות מגן גפן, שאתמול נמצא גבולי לקורונה, נבדק בשנית ובבדיקה זו יצא שלילי לקורונה.

לידיעתכם

אורית מסר הראל דוברת ההנהלה וצוות צח״י