מפגע ריח שריפה

מזכירות • כניסות

בבדיקה עם מוקד איכות הסביבה מתברר שלא התקבל אף דיווח מתושבי תמרת על המפגע!
אנא דווחו על מפגעים כאלה למוקד 6911* שלוחה 5.
מצורף צילום מסך עם מיקום השריפה

Screenshot 20191030-080402 Maps