מחפשת דלת למקלט

שקולניק רות • 12/6/2017

מחפשת דלת למקלט לתקופה מוגבלת ממקלטים שנבנו בתמרת הישנה
תודה