הקלפי בנושא השער הראשי תפתח מחר ב-07:30

מזכירות • כניסות

הקלפי תפעל החל ממחר ב-07:30 ותפעל בימים ג'-ד' 29-30/10

בשעות:

יום ג'

07:30-12:00

17:00-21:00

יום ד'

08:00-12:00

17:00-21:00