הפסקת מים להיום נדחתה

מזכירות • 11/2/2020 כניסות

הפסקת המים שתוכננה להיום בוטלה.

במידה ותיהייה הפסקת מים נתאם בהתאם.

בברכה,

צוות ההנהלה