מדפסות שעובדות טוב

רותם גרוס • 17/5/2017 כניסות

למסירה שתי מדפסות, אחת לייזר והשנייה דיו.
עובדות טוב. לשתיהן נגמר הטונר...