הפסקת חשמל הערב בתמרת

מזכירות • כניסות

על פי חברת חשמל יש הפסקת חשמל איזורית ברח' האלון והחרוב, העניין בטיפול.