ניידת טיפת חלב מכבי

מזכירות • כניסות

לרשותכם עכשיו,ליד האלונית ניידת של טיפת חלב מכבי זמינה לכל הילדים מגיל 0-6.

אנה מחכה לכם. 054-6950559

שעות הפעילות 07:30-13:00

התאריך הבא להגעת הניידת הוא:

יום ג' 10/12/19