ההפגנה מחר מבוטלת!

בוצר נאוה • 14/12/2017 כניסות

זה נוסח ההודעה שהועברה מהוועד המארגן:

נכון למידע שהגיע אלינו ישראל כץ ביטל את השתתפותו בארוע בשימשית. לפיכך ההפגנה ביום שישי מבוטלת! תודה על ההענות. אנא המשיכו לתמוך במאבק נגד שדה התעופה בדוכן ההסברה במסגרת ימי הצפרות בעמק ובפעילות בהמשך.