תזכורת: הפרלמנט מארח את פרופסור אלון טל, יום ג׳ 15 באוגוסט 2017, 10:00 - 12:30

לוח אירועים • 8/8/2017 כניסות