הריח השרוף, עדכון

מזכירות • כניסות

ערכנו בדיקה, מקורו של הריח השרוף הוא בזרזיר, זו שריפת זבל ואשפה.

הרשויות מכירות והעניין מטופל.

מוזמנים לדווח למוקד משרד איכות הסביבה. יש להתקשר ל - *6911 שלוחה 5

summday_7674358635 summday_7928915921