בהמשך להודעה על אישור תושבות

מזכירות • כניסות

אישור תושבות – בהמשך להודעה שפורסמה אתמול, תמרת מצויה בתהליך משותף עם רמ"י והמועצה למציאת פורמט מוסכם לטופס אישור תושבות,

כדאי להמתין עם הבקשות לטופס עד שנגיע להבנות.