כדאי שתדעו!

פוסטבינדר פרידה • 25/3/2018 כניסות

ראשית רוצה להביע מלוא התנצלות על שארע. ברור לנו שאם היינו נוקטים משנה זהירות באירוע באמצעות רסן המקרה היה נמנע. בנוסף, אם יש פרסום בפורום על אירוע הנשיכה כדאי שתדעו על השתלשלות הדברים. הכלב נמצא בהסגר לפי בקשת הרשויות. היום אבי נקרא להגיע למזכירות ובנוכחות אהוד קליין והדס נאמר לו שלפי ראות עיניהם יש לגרש מפה את הכלב והעניין ייבחן (אין ספק שזה יהווה שתקדים לבאות עם כלבים נוספים). הסבירות שהכלב יילקח ויישאר בחיים נמוכה.
הכלב כמו כל כלב בביתו הוא חלק מבני המשפחה. פנייתנו ממקום של הבנה, סובלנות הכרה בטעות והלקח יילמד.

הודעות בנושא זה