תגובה לאבי מנור

קורן רינה ואריאל • 30/7/2018 כניסות

מאחר והגננים אינם עובדים בכל ימי השבוע אני מניחה שאין אפשרות לצפות מהם מה שאנחנו כתושבים מצופה מאיתנו לעשות.

הודעות בנושא זה