פתרון לבעיית יונים

בר-אל רחל וצחי • 15/7/2017

התקנתי מערכת של חברת מגנור. הבעיה נפתרה.

הודעות בנושא זה

בקשת עזרה- מרחיק יונים אמנדה • 13/7/2017
בקשת עזרה- מרחיק יונים

מתרד. יונים סילורמן צבי • 15/7/2017
מתרד. יונים

מתרד. יונים סילורמן צבי • 15/7/2017
מתרד. יונים

מרחיקי יונים שפירא תרצה וישראל • 14/7/2017
מרחיקי יונים