תזכורת: הפרלמנט מארח את : ציון זיו - קרבות החרמון במלחמת יום כיפור, יום ג׳ 6 ביוני 2017, 10:00 - 12:30

לוח אירועים • 30/5/2017 כניסות