הערב יהיה דילול חזירים באזורנו החל מ-19:00 עד 02:00

בטחון • כניסות

ישמעו קולות יירי מחוץ לשטח הישוב בעיקר ברחובות הברוש והאלון ותהה נוכחות ציידים