זמני תפילות ביה"כ תמרת - שביעי של פסח ושבת

גרנדיקי/הררי חן • 5/4/2018 כניסות

ב"ה

    לכל קהל המתפללים, חברים, אורחים ומתעניינים, חג שמח.

להלן, מראה קצר לתפילות החג והשבת. בבית-הכנסת שלנו.

18:50 חמישי. מנחה וערבית ליום טוב,  "ותתן לנו את יום חג המצות הזה." 

                   ===============================================.  

08:30   -  שישי בבוקר,  "שביעי של פסח". יציאת מצריים – "שירת-הים".

בפתיחת הארון, מוציאים שני ספרי תורה: ספר שמות, פרשת "בשלח", וספר במדבר, פרשת "פנחס"  פרק כח'. פסו': יט'-כה'.

יזכור.       אח"כ,  מוסף לחג.

                              ====================

 17:30 תפילת מנחה, ומפגש חגיגי קצר - "סעודת משיח" .

הראשון שחגג את "סעודת-משיח" היה רבי ישראל הבעל שם טוב, שאמר שביום האחרון של חג הפסח "מאיר גילוי הארת המשיח", ותיקן לקיים סעודה ברוב-עם, בכל שביעי של פסח.

הרבי החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דוב בער שניאורסאהן, הנהיג לשתות גם ארבע כוסיות יין במהלך הסעודה, המסמלות את ארבע לשונות הגאולה: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. יש המוסיפים גם כוס חמישית, לזירוז הגאולה השלימה. 

 המשיח יהיה זה שיבשר על חזון אחרית הימים האולטימטיבי. כשיבוא -  השלום, האמונה,האהבה, השמחה והטוב, ישלטו בעולם כולו. תתגשם מטרת הבריאה – חיבור כל העם, עם בורא העולם. על כן, בסעודה זו, כאשר מנצנץ אלינו ועלינו ניצוץ מאורו של משיח, ניקח ממנו צידה לדרך לתיגבור כללי, פיזי ורוחני. כדאי !!

בסעודה שתתקיים בלובי בית-הכנסת, נטעם משהו, נרים "לחיים" ונאחל זה לזה שנזכה שהניצוץ הזה יהפוך לאור גדול וזוהר, שיאיר על כולנו תמיד.

18:50  ערבית של שבת

           =================================================

 08:30  שבת בבוקר.  חוזרים לשיגרה... פרשת "שמיני", ויקרא, פרק ט'

==============   בברכת קיץ בריא ושמח  ================