סקר בנושא תחבורה בתמרת

חברה וקהילה • כניסות

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVzYwYkHkilYkNftDQxa3X1eKJFeP1M2ksMKkUYWlicMxdw/viewform