פיצוץ מים

מזכירות • כניסות

עקב פיצוץ צינור מים לא יהיה מים ברחובות הבאים: הברוש, הלבנה והאלון בין השעות 08:30-13:00.

אנא הערכו בהתאם.