שי מתוק לחיילינו היקרים

שילה דלית • 15/9/2017 כניסות

ועדת חיילים מעדכנת שלחיילינו היקרים , מחכה בתאי הדואר הפתעה מתוקה לכבוד ראש השנה וכדאי לאסוף אותה בימים הקרובים