ללקוחות המרפאה

מזכירות • 21/8/2017 כניסות

לידיעת לקוחות המרפאה,

בימים 24/8/17 יום חמישי ו- 28/8/17 יום שני הרופאה לא נמצאת, ואין מחליף, על כל שינוי תצא הודעה חדשה.