אבידות ומציאות

מזכירות • 4/10/2018 כניסות

נמצאו בבריכה:

טבעת זהב

וחצי מצמד עגילים

הבעלים החוקיים מוזמנים לקבלם במזכירות בשעות הפעילות ולאחר מתן סימני זיהוי.