עדכון לגבי הבריכה: שישי-שבת

מזכירות • כניסות

לטובת ההכנות לטכס ראש השנה,

תפעל הבריכה מחר, יום שישי עד השעה 14:00

בשבת הבריכה תפעל כרגיל כבכל שבת