ממליצה על פעולה שתוביל לשינוי המצב

בר-אילן דבורה ורדית • 11/7/2017 כניסות

דודו מסרב להיות הכתובת לשינוי. הרבה סיפורים ותשובות ואף תנועה מיותרת אחת לשינוי הקיים.
נראה לי שלעסוק בהתבטאות שלי, מסיט את תשומת הלב מהבעיה.
והבעיה- יש מקום בלב הפעילות הקיצית של היישוב שמתפקד גרוע ולא מתייחס לצרכים שלנו, המבוגרים, ולאפשרות של מזנון בריא עבור הילדים.
ואין אפשרות לא "לקנות משהו" לילדים, לנכדים.
מזמינה התייחסות לפתרון הבעיה הזו.

הודעות בנושא זה