שער הישוב

מזכירות • כניסות

לקראת ההצבעה בקלפי בימים מחר וביום ד', להלן עיקרי עמדת ההנהלה

 

  • כאשר ברצוננו לבוא ולבדוק את אפקטיביות שער העמודונים, עלינו לערוך השוואה בין התקופה שלפני התקנת השער ב-2006, לבין התקופה שלאחר התקנתו.
  • בתקופה שלפני הקמת השער, סבל הישוב ממספר רב של פריצות ועבירות רכוש, עובדה שהביאה לשינוי תפיסת הביטחון: העסקת חברת אבטחה, סיירים, אזעקות בבתים והקמת השער.
  • ההנהלה רואה בהחלפת השער, שהגיע לסוף חייו ושדרוגו לדגם מתאים יותר כהמשך לתפיסת הביטחון היישובית.
  • יישובי העמק, סגורים, רובם ככולם, בשערים מאסיביים בשעות הלילה ובסופי שבוע. יתרונו של מחסום העמודונים ביחס לשערי הישובים האחרים הוא בהיותו מחולק לשניים – כניסה ויציאה, עובדה המאפשרת גמישות הפעלה ומצמצמת את היכולת להתגנב דרכו.
  • מהיות הישוב ממוקם על גבעה, אנו נדרשים לשער אחד שיש חשיבות רבה להשקיע בו.

(שלושת פתחיו הנוספים של היישוב סגורים בשערים הנעולים באופן קבוע)

  • תפיסת בטחון של היישוב ועדיפותו הברורה של שער "עמודונים" , נתמכת במכתבו של משה אלקנה , קב"ט המועצה האזורית וראש מחלקת בטחון (מכתבו מצ"ב).
  • משה אלקנה, מוצא מניסיונו הרב, כי שער "עמודונים" הוא השער האפקטיבי ביותר וטוב היה לו הותקן גם בישובים אחרים.
  • לסיכום המלצת ההנהלה:

ההנהלה סבורה, באופן חד משמעי, כי שער "עמודונים", הוא הפתרון המועדף לביטחון היישוב, אשר בחישובי "עלות תועלת", מצדיק את עצמו.