להחלפה בצלי נרקיסים

קדר יגאל • 24/9/2017 כניסות

יש לי עודף בבצלי נרקיסים
מעוניין להחליף בבצלים מכל הסוגים.
יחס החלפה גמיש😉