קצת לפני האסיפה - עדכון סדר היום

קצת לפני שבת • כניסות

ערב טוב,

לסדר יום האסיפה מחר יתווסף הסעיף הבא:

אישור קבלת בנים של חברי אגודה, שמלאו להם 21 שנים וכתובתם בתמרת, כחברי אגודה.

חברים יקרים,

נושא החברות באגודה של בניהם ובנותיהם של חברי האגודה, תושבי תמרת, למרות שאינם מחזיקים בנכס ביישוב, נמצא על סדר יומו של היישוב מזה זמן ועלה לא אחת לדיון.
בחודשים האחרונים פועלת ועדה שתפקידה לגבש הצעות בנושא קבלת חברים חדשים לאגודה.

בתמרת מתקיימת מזה שנים זהות ועדים פרסונלית, המאפשרת את ניהול היישוב על ידי האגודה, תוך האצלת סמכויות של המועצה האזורית. שיטת ניהול זו מאפשרת ליישוב לשמור על אופיו ומטרותיו בצורה טובה, ולקיים פעילות רבה ומגוונת מכל הסוגים על פי רצון היישוב והחלטותיו.

לקראת הבחירות ברשויות המקומיות, אשר תתקיימנה ב – 30 באוקטובר 2018, קיבלנו לפני כשבועיים את רשימת בעלי זכות ההצבעה בתמרת (ספר הבוחרים), ובהנחיית משרד הפנים והמועצה, סימנו בספר הבוחרים את חברי האגודה השיתופית.

על פי הגדרות משרד הפנים, על מנת לשמור על שיטת ניהול שכזו, נדרש רוב של חברי אגודה מבין התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי תמרת. בבדיקה נמצאו למעלה מ – 50 איש הרשומים בספר הבוחרים ואינם חיים בתמרת כבר שנים (מדובר בשוכרים שחיו בתמרת ועזבו, או בחברים לשעבר שמכרו את בתיהם, אשר מסיבות השמורות עמם לא שינו את כתובתם במשרד הפנים. חלקם אף לא מתגוררים בארץ).

לאחר ספירת חברי האגודה התברר לנו כי חברי האגודה אינם מהווים רוב בקרב התושבים (אם כי מספרם קרוב מאוד לכך).

לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של האגודה, העברנו את רשימת האנשים שאינם גרים בתמרת למנהלת הבחירות שמונתה בימים אלה. היום הובהר לנו כי קרוב לוודאי שלא תהיה התייחסות לטענותינו בנושא במסגרת הזמן הנדרש.

חשוב לציין כי המועד האחרון להגשת השינויים הוא ה – 15 ביולי 2018 – יום ראשון הקרוב.

אי לכך, על מנת לשמור על זהות הוועדים, ולאחר בדיקת מספר אפשרויות, אנו סבורים כי בדומה לנעשה במספר יישובים אחרים, הפתרון הטוב ביותר בנקודה זו הוא קבלתם לאגודה של בניהם ובנותיהם של חברי האגודה, שכתובתם בתמרת ומלאו להם 21.

החלטה זו תהווה בסיס למיסוד הנושא בהמשך.

החלטה בהתאם תובא מחר לאישור האסיפה.

סדר יום מעודכן יפורסם מחר