צפי לשיבושים באספקת המים ברח' הלוטם 09:30 - 11:30

מזכירות • כניסות

עקב פיצוץ מים