קצת לפני שבת 28.11.19

קצת לפני שבת • כניסות

🌸שבת שלום לכל בית תמרת 🌸

משולחן ההנהלה:

 • בהמשך להחלטת האסיפה בקלפי, בימים הקרובים תחל התקנת מחסום זרועות בשער הישוב, תודה מראש על הסבלנות וסליחה על אי הנוחות הקלה שתיגרם..
 • בשבוע הקרוב תסתיים הצגת תקציבי הוועדות לאישור ההנהלה, ויחל תהליך המרכבה של הכנת התקציב לשנה הבאה.
 • עוד לקראת ההרחבה:

  ביום חמישי 28.11.2019 נערכה הגרלת המגרשים על ידי ועדה ציבורית.

  בדרך כלל – תוך מספר ימים מתפרסמת רשימת הזוכים באתר מנהל מקרקעי ישראל

  http://www.land.gov.il/Land_Tenders/Pages/Tenders.aspx?rid=%20482019&rc=1&tr=1

  הזוכים המאושרים מוזמנים למזכירות הישוב לקבלת תיק מתיישב, הפנייה לחברת אבחון וועדת קבלה לקביעת מועדים ופגישות.

  חברת האבחון וועדת הקבלה הינם תנאי לתהליך בחירת המגרש, על פי הרשום במכרז מינהל מקרקעי ישראל.

  להלן ציטוטים מהאתר הנוגעים להרחבה.


  רשות מקרקעי ישראל משרד הבינוי והשיכון

  מרחב צפון מחוז גליל

  מודעת הבהרה

  בניה עצמית בתמרת

  49 מגרשים (לבניית 49 יח"ד)

  הרשמה והגרלה

  מכרז מספר צפ/48/2019

  הרשות מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 28/11/2019 תתכנס הוועדה הציבורית, אשר על חבריה נמנים שופט בימ"ש בדימוס, עו"ד ו-רו"ח בכדי לערוך הגרלה לקביעת סדר הקדימות לבחירת המגרשים (כאמור בס' 8.1 לתנאי המכרז). בהגרלה זו ישתתפו אך ורק ההצעות אשר נמצאו תקינות על ידי וועדת המכרזים המרחבית.

  ההגרלה תיערך ללא נוכחות המציעים במועד האמור. הודעות מתאימות יישלחו לכלל המציעים שהצעותיהם השתתפו בהגרלה, בין אם עלו בגורל ובין אם לאו.
  תוצאות ההגרלה יישלחו בדואר רשום לזוכים בהתאם לכתובת שצוינה בטופס ההרשמה.

  לאחר ההגרלה, רשימת ההצעות הזוכות בקבוצות השונות וסדר הקדימות לבחירת המגרשים תפורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל וכן בלוחות המודעות במשרדי הרשות בנוף הגליל (נצרת עילית).

  מתוך חוברת המכרז:

  הגרלה ואופן בחירת המגרשים:

  הגרלה באמצעות ועדה ציבורית

  ועדה ציבורית הינה ועדה ניטראלית בראשותו של שופט בדימוס.

  ביצוע ההגרלה יעשה ע"י הועדה לגבי כל קבוצה וקבוצה ובהתאם לסדר הקדימויות כמפורט לעיל .

  תוצאות ההגרלה, וסדר עלייתם בגורל של הזוכים )הראשון שיעלה בגורל, הינו הראשון לבחור מגרש, השני שיעלה

  בגורל יהיה השני לבחור וכך הלאה( ישלחו בדואר רשום . מציע שלא יעלה בגורל, יקבל על כך הודעה בצרוף כל

  המסמכים שצורפו להצעה .

  בנוסף, תפורסם רשימת הזוכים וסדר עלייתם בגורל, על גבי לוח מודעות ברמ י" ובאתר האינטרנט של רמ י" . פרסום זה

  יהווה הודעה רשמית על הזכייה. באחריות המציע לעקוב אחר פירסום ההודעה במשר ובאתר י"די רמ המציע לא יבוא אל רמ י בכל טענה ו/או תביעה בעניין זה גם אם מסיבה כלשהי לא תגיע לידיו ההודעה בדואר .

  בהודעות יצויין גם המועד והמיקום המדוייק בהם תתבצע בחירת המגרשים ע י הזוכים" לאחר הפנייתם לועדת הקבלה .

  בחירת המגרש תתבצע על ידי הזוכה או מיופה כוחו באמצעות יפוי כח נוטריוני בלבד וכנגד הצגת תעודה מזהה נושאת

  תמונה בלבד )תעודת זהות, רישיון נהיגה תקף או דרכון ישראלי(.

  זוכה שהגיע תורו לבחירת המגרש עפ"י מספר זכייתו ואינו נמצא, או אשר נמצא אך לא הפקיד המחאה בנקאית

  כנדרש בסעיף 7 לעיל, אך יופיע לפני תום בחירת המגרשים ויפקיד המחאה בנקאית כאמור , יהיה רשאי לבחור

  במגרש בסמוך למועד בו יסיים לבחור מגרש הזוכה שיהיה מצוי באותה עת, גם אם דילגו על תורו וזאת בתנאי שיגיע

  לפני תום בחירת כל המגרשים. ובתנאי שיוותרו מגרשים מתאימים לקבוצה אליה הוא שייך.

  זוכה שלא יהיה נוכח במועד בחירת המגרשים מכל סיבה שהיא, יראה הדבר כוויתור מצידו, וזכייתו תבוטל.

  לא ניתן להעביר או להחליף את הזכות לבחירת המגרש ו/או את סדר בחירת המגרשים

הסתיים בהצלחה פרוייקט המצלמות

בשבוע שעבר הסתיים בהצלחה פרויקט התקנת המצלמות בתמרת, במסגרתו הותקנו 15 מצלמות במקומות מרכזיים בכבישי ובשבילי היישוב.

מטרת המצלמות היא שיפור ביטחון התושבים על ידי הרתעה, איסוף נתונים ותחקורם לאחר אירוע וניתוח ממצאים.

המצלמות משמשות אך ורק לצרכים אלה באירועים בעלי אופי פלילי או בטחוני.

כיוון המצלמות ומיקומן (החל משלבי התכנון) בוצעו כך שהן "מסתכלות" לשטחים ציבוריים בלבד, ללא צפייה לבתים או שטחים פרטיים אחרים, וללא פגיעה בפרטיות.

מצלמות אלו מצטרפות ל-5 מצלמות הקיימות בשער ו-3 הקיימות בבריכת השחיה, כך שסך המצלמות ביישוב עומדות כעת על 23.

ברכות ותודות לאיתי דינרמן על ניהול וליווי התהליך משלב הייזום, דרך האפיון, קבלת ההצעות, משא ומתן עם הספקים ובחירתם, כתיבת וחתימת חוזים, ועד ההתקנה ומסירת הפרויקט לישוב.
תודה לאור על הסיוע והליווי.

סיכום "שרים אהבה לקובי" - לזכרו של קובי רינות.

חמישה חודשים מאז לכתו מאתנו, בתאריך יום הולדתו ה 66, התקיים ערב שירה באולם הספורט. ערב שירי אהבה.🎶

הערב, בהפקת חבורת הזמר ומשפחת רינות שילב סרטונים, שירת חבורות הזמר של תמרת, סולנים ושירת קהל.
⭐️ תודה לישוב שאפשר ותמך בקיום הערב ולעובדי האגודה רפי, ישראל ואדווה שעזרו, במסירות רבה, בכל ההיבטים הלוגיסטיים.
⭐️ תודה לחבורת הזמר על הרעיון לקיום הערב, השירה היפה, המעורבות הרבה בהפקתו והאחריות על הכנת העוגות לערב.
⭐️ תודה לאסף פיוטרוקובסקי, המנהל המוזיקלי של חבורת הזמר, על העיבודים היפים והנגינה.
⭐️ תודה לכל המשתתפים הנוספים: לחבורת מבאך ואילך בניהולה ובניגונה של דורית אראל, לאוסנת ניסקה, לגדי רווה, למלי ורון לוי ולאפרת ואריאל, בני המשפחה ששרו.
⭐️ תודה לחברת דניקס על ההגברה והתאורה, לחברות המשפחה על הכנת הכיבוד, לדובי בירן על הצילום, לאייל גור אריה על עריכת הסירטון.
תודה לעומרי אוסמי על העברת המצגת בדיוק ובתזמון מושלמים.

אהבת השירה של קובי, אהבת החברים אותו והגעגוע אליו, באו כולם לביטוי בערב זה. כך נזכור אותו כולנו.

🎶 לשיר זה כמו להיות ירדן - מלי ורון לוי

🎶 יש שירים - מבאך ואילך עם דורית אראל

🎶 גבעה אחת - גדי רווה

🎶 אני אוהב אותך לאה - חבורת הזמר עם אסף פיוטרוקובסקי

👶 מזל טוב לחני ואבן לביא להולדת הנכד הבכור בן למאור וורד לביא.

👶 מזל טוב לרינה ואריאל קורן להולדת הנכד בן לעדי ויאיר אח לזיו ויובל.

🌸 המון נחת אושר ושמחה מאחלים כל בית תמרת

קול קורא למפעיל בריכת השחיה עונת רחצה 2020🏊🏊

לפירוט הקול הקורא לחץ כאן

ילדי גן אלון המקסימים באו לבקר

ילדי גן גפן המתוקים בטיול בישוב בשמש הנעימה💥

ניידת טיפת חלב של מכבי - עד אליכם ובשבילכם

ניידת טיפת חלב של מכבי לילדי מגיל 0-6 מגיעה לתמרת אחת לשבועיים
בימי שלישי בין השעות 07:30-13:00
הניידת תמוקם במרכז הישוב ליד הדואר.

תאריכי הגעה הבאים:חודש דצמבר: 10/12/19 , 24/12/19

לפרטים נוספים ולקביעת תור יש להתקשר לאנה - 054-6950559.

אישי בשישי

יום שישי

הדג נחש
מילים: הדג נחש, שאנן סטריט וגיא מר
לחן: הדג נחש, גיא מר ושלומי אלון

יום שישי הגיע
והוא בא בדיוק בזמן
כמה שחיכיתי כבר בעצם
למשהו מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן
שהלך עוד שבוע בא השקט

שוב שישי תפס אותי עם הלשון בחוץ
אחרי עוד שבוע שלחץ אותי לרוץ
עוצר את הכול סטופ! וזה בא לי מה זה טוב עכשיו
עוד לא שלוש בצהריים כבר נפתח לי הרעב
נכנסים לאוטו ויאללה בוא ניסע
עולים לירושלים לראות ת׳משפחה
שבת שלום הגענו
שיחות סלון שיחות חולין
כולם מומחים בכל התחומים
עיתונים יש תבשילים כמה אוכל יא אלוהים
אבא אומר מתי תקנה דירה?
אמא אומרת עכשיו זה הזמן
ככה זה אצלנו הכל על השולחן
כן, גם כל האוכל גם כל הבלגן
קומפוט ופיצוחים על הספה מפוצצים
בחדשות שוב מתריעים על עליה במחירים
תמיד בתוך מסגרת עו״ש
רק לא לחרוג רק לא לגלוש
ורק המשפחה מסדרת לי את הראש

יום שישי הגיע
והוא בא בדיוק בזמן
כמה שחיכיתי כבר בעצם
למשהו מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן
שהלך עוד שבוע בא השקט
שתיים שלושים ושתיים שישי בצהריים
שיא הקרחנה מחנה יהודה ירושלים
המחיר מתחיל לצנוח צריך למכור את הסחורה
כי עוד מעט תרד אלינו שבת המלכה
הנה הדוס החתיאר מגן התות
בדיוק נועל את החנות
ת'מפתחות מכניס לכיס
עד יום ראשון בבוקר יישאר סגור התריס
ישאיר בחוץ את כל המחשבות על תכלס
אופס נקרע לי החוט מה )שופר( ומהשאבעס
לאט לאט מתפשט אצלי חיוך
שבכל העיר ובכל הארץ מורידים הילוך
טוב לי כל השבוע אבל זה טוב חלקי
ואז יום שישי מגיע ומה טוב חלקי

יום שישי הגיע
והוא בא בדיוק בזמן
כמה שחיכיתי כבר בעצם
למשהו מרגיע ואם הוא פה אז זה סימן
שהלך עוד שבוע בא השקט

האזנה לשיר

🍅"ירקות בריאים עם ערך מוסף"🍅

במושב נהלל פועלת עמותה צעירה של נשים המעסיקות בשכר נערות שנשרו או בסכנת נשירה ממסגרת החינוך הפורמלי בחקלאות נקייה מריסוסים,
החווה משווקת את התוצרת וירקות ממגדלים אורגניים נוספים ל 60 משפחות ברחבי העמק ותשמח למצטרפים חדשים שרוצים לתמוך בעשייה החברתית והסביבתית שלהן.

להצטרפות לחץ כאן

רשימת תושבים לשעת חירום:

נשלחה הודעה לתושבים בבקשה לעדכן אודות מספר הנפשות
שבכל בית / יח' דיור בתמרת. אנא השיבו בהודעה חוזרת. במידה ולא קיבלתם את ההודעה נא לשלוח לוואטסאפ של המזכירות 052-6455146 - מידע זה חשוב להתארגנות לשעת חירום!!

בטחון ובטיחות👷

לצוות צח"י דרושים לוחמי אש מתנדבים.

[ פונה לנשים וגברים ]

אור חייט, רב"ש הישוב - 052-7388135
מייל – rabash@timrat.org.il

הסיירים זמינים בשעות הסיור בטלפון – 052-2053076
(אנא וודאו שהטלפון שרשום אצלכם נכון, את הקודם יש למחוק)


המרחב הציבורי שלנו

שימו לב💓

פינוי גזם בחודש דצמבר🌿

פינת הגזם הגדולה הנמצאת בירידה לבית העלמין. מי שיכול, מוזמן לשנע את הגזם שלו לשם בכל יום ובכל שעה 🌿🌾

הפינוי הבא - 🌿 09/12/19 🌿 23/12/19 🌿

נא לא להוציא גזם לרשות הרבים עד יומיים לפני מועד הפינוי
לכל אלו שמוציאים אחרי הפינוי יינתן דוח ע"י פקח המועצה - נא להארך בהתאם.
יש להקפיד להשאיר גזם ללא סוגי פסולת אחרים.
את הקרטונים הריקים נא להביא למכולת איסוף הקרטונים ולא להשאיר ליד הפחים.

"השבילאים" השבוע, מתחת למרכז הקהילתי דבורה ורדית בר אילן, דלית שילה, ודובי בירן שצילם וגם עמל - יישר כוח ותודה. יישמחו לעוד ידיים חרוצות...


👦👧 נוער תמרת 👦👧

נוער תמרת מזמין את תושבי היישוב, להרצאה מרתקת ופותחת עיניים,
בעקבות הסרט "ימים נוראים", יום שלישי ב3.11 במועדון נוער החל מהשעה 20:00

"בום אלכ🍷הולי - יוצאים לדרך!!!:

"תרבות רבותי, תרבות..."

שישי נשי בפטיו, מאירועי היום בבוקר, היה בוקר מוצלח ומעניין במיוחד.
היום התארחה הגב' בושרה מזאריב, מנהלת בי"ס יסודי בזרזיר.חג חנוכה מתקרב, ותהייה פה חגיגה של צבע ואורות...

מועדון חברים:

תודה לפרופ' דויד ברודאי על הרצאתו האקדמית בנושא השפעתה של התחבורה על זיהום האוויר במפרץ חיפה.
תודה לוועדת איכות הסביבה על סדרת ההרצאות בנושא איכות הסביבה והשפעתה על איכות חיינו.זכינו לידע ומודעות לצמצום הצריכה, לעובדה שסנדרום הבית החולה גורם מחלות ליושביו , השפעת הסביבה על איכות החיים ובריאות התושבים ולבסוף התחבורה כמרכיב משמעותי בזיהום האוויר. כמו כן נהננו ממרקים חמים וחברותא נעימה.

תודה למכינות המרקים: מינה לבו, דורית סלע, דני נעים ודלית שילה .

ביום שני 02.12.19 הרצאה ביוזמת צוות בטיחות בתחבורה .המרצה צביקה בר-דרור לשעבר ראש הענף לבטיחות בדרכים בצה"ל, כיום מורה דרך למניעה, מזור וצמיחה בשיטת
"מדרג ההפנמה" רגע הזהב.
הנושא: "בטיחות מניעתית בתחבורה" "מה יכול לקרות להשתבש עכשיו?"
אנשים נפגעים בכל גיל מקום וזמן! כולנו שומעים וקוראים על האסונות והמספרים, מצקצקים בלשוננו, אך לאחר זמן קצר עוברים לסדר היום. כי "לי/לנו זה לא יקרה!".
'רגע הזהב'-עצור וחשוב
הרגע שבו זיהינו ומנענו מראש כל פוטנציאל לנפגעים תקלות ואסונות בכל פעולה שגרתית במציאות כמו הליכה, נהיגה, נסיעה, רכיבה, עבודה, שחיה, בישול וכדומה.
השאיפה שלנו לעצמנו וכהורים "להעביר הלאה" את אימון תצפית 'רגע הזהב' = 'עצור וחשוב'
בבית במשפחה בעבודה, לפעול ביחד כקהילה מודעת וערנית לחשיבה מה יכול להשתבש כדי למנוע כל נפגע, תקלה, סבל ושכול.
הרצאה חשובה לכולם כולל נוער ונהגים לעתיד.
תמצית הרצאתו של צביקה בר-דרור לחץ כאן

נפגשים ב19:45 לשתייה ופטפוטים ההרצאה תחל בשעה 20.00.

מחכים לכם צוות בטיחות בתחבורה וצוות המועדון.

פרלמנט ''כיכר הכפר":

תודה לד"ר עמיהוד הרי על ההרצאה המעניינת,

ביום שלישי 03.12.19 נארח את ד"ר אברי בן צור שידבר על:
"האם יחסר מזון בעולם בשנת 2050"
גידול מהיר באוכלוסיית העולם, התחממות גלובלית שמלווה בתנודות חריפות ומנוגדות במזג האוויר, אסונות טבע כמו טמפרטורות קיצוניות, שריפות, בצורות תכופות והצפות, גורמים לחוסר יציבות באספקת תוצרת חקלאית ומזון בעולם. התחזיות של הארגונים הבינלאומיים הגדולים מתמקדות במחסור צפוי במזון בכדור הארץ בשנת 2050. האומנם? ההרצאה תתמקד בהיבטים העיקריים שקשורים בייצור תוצרת חקלאית בעולם הגלובלי לקראת השנים הבאות ובפרדוקס המחסור במזון.

ד"ר אברי בר צור - מוחה בחקלאות שעוסק בליווי השקעות, מו"פ וביצוע פרוייקטים חקלאיים בכלכלות מתפתחות.

מתכנסים בשעה 10:00

ההרצאה מתחילה 10:30

כולם מוזמנים למועדון במרכז הקהילתי!!! יהיה מעניין!

בית הקפה, " כיכר הכפר", בימי ראשון וחמישי🍵
יום ראשון הקרוב 1.12 צוות בית הקפה יחד עם נוער היישוב מארגן עבורכם- ערב בינגו מהנה וכיפי... מוזמנים כולם! הקפה פתוח כבר מ17:00 הבינגו יתחיל בשעה 18:00


חוברת חוגים לשנת 2020 לעיונכם - הכנסו

הודעות ממרפאת תמרת:

 1. יום ראשון 01/12/19 מרפאה תיהייה פתוחה בשעות הרגילות,
  במקום סבינה תיהייה אחות מאי.
 2. יום שלישי 03/12/19 ד"ר שדפנא מחליף את ד"ר ספקטור בשעות הרגילות.
 3. יש במלאי חיסוני שפעת,💉💉 מומלץ להתחסן
 4. בקשות כמו אישורי מחלה,חידוש מרשמים מומלץ לבקש באתר,
  בקשות של טפסי 17 יש לפנות ישירות למרפאה.

חוג לימוד ערבית לכל הגילאים אצלנו ביישוב:📕
מתחילים-בינוניים-מתקדמים-שיחה - ערבית מדוברת או קריאה וכתיבה

לפרטים והרשמה רנין כעביה 0527478498

יחידת מוקד 100 של משטרת מחוז צפון מחפשת מתנדבים !!!👮

היחידה עברה למטה משטרת מחוז צפון בנצרת לפני כשנה לערך.
בשל המעבר, יחידת המתנדבים התפרקה וקם הצורך בגיוס מתנדבים חדשים
חייבת לציין כי מדובר ביחידה מסווגת מאוד ובעלת גישה וחשיפה למידע רב
הליך הגיוס אינו פשוט!
הפניה היא למתנדבים רציניים, בעלי ראש גדול ורצון לתרום ולהתנדב
מדובר בהתנדבות בעלת סיפוק רב ובסביבת עבודה טכנולוגית חדישה,
מועמדים מגיל 21 - 65 ,מתנדבים בעלי מוגבלויות עם ראש על הכתפיים,
יכולת ורבלית טובה ושליטה טובה מאוד במחשב, יתקבלו בברכה רבה.
לכל שאלה דבר ועניין, ניתן ליצור איתי קשר באופן ישיר בפלאפון 050-6275779

מועצה אזורית עמק יזרעאל:

תושבים יקרים, מספר הודעות

 1. הודעה לציבור בדבר סגירת אגף קהילה ורווחה לקבלת קהל - לחץ כאן.
 2. פתיחה קבוצה טיפולית לאנשים בפרידה וגירושין - לחץ כאן
 3. שירות חדש במועצה - "שותפים לדרך" - – מערך מתנדבים לליווי תושבים במצבי חולי ומשבר. פניות לקבלת הליווי ע"י מתנדב – דרך פניה לעובדת הסוציאלית של הישוב, או דרך מזכירות הרווחה - לחץ כאן.
 4. סטודנטים שימו לב, מועדי ההגשה מסתיימים, אל תפספסו:
  ⭐️ מלגת עידוד.
  ⭐️ מלגת תנועת המושבים.
  ⭐️ מלגת קרס גרוס.
  ⭐️ מלגת משרד החינוך
  לפרטים נוספים - לחץ כאן

 5. קורס גישור מתאים לבעלי תפקידים ויו"ר של ועדות היישוב
  הקורס ייפתח ב 04/12/2019- הזדמנות אחרונה להרשמה
  לפרטים נוספים - לחץ כאן

 6. הרצאות בנושא נפגעי סמים בעדי ובעין דור - לחץ כאן

 7. הודעה על פיזור פיתיונות אורליים- למודעה לחץ כאן - לכתבה לחץ כאן

 8. למפגש שיתוף ציבור בנושא תחנת הכוח באלון תבור - לחץ כאן

מצורף לכם גם הדיוור השבועי לתושב:

בדיוור הפעם:

 • הקמת שדה תעופה בינלאומי - רק בנגב!! - ממשיכים לפעול להקמת השדה בנבטים ולא ברמת דוד.
 • לא מרימים ידיים - נשים לזה סוף! - יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות כנגד נשים.
 • דוחפים את התיירות קדימה - הוקם פורום תיירנים לקידום התיירות במועצה.
 • "קור כלבים" - שנה שנייה למיזם איסוף השמיכות, למען ההולכים על ארבע

  לדיוור המלא לחץ כאן

🌸סופ"ש נפלא לכולם🌸