הרס מיותר ואדי חצבים/דליה לוינסון

לוינסון דליה • 8/10/2017 כניסות

ההרס שנעשה בואדי החצבים מיותר ובלתי הפיך זה ברור.

לא ברור על פי אלו הנחיות עבדו אנשי הרט"ג לשווא וגדמו את עצי האלון העתיקים והפכו סדרי בראשית.

טיפול בעצי אורן שונה לחלוטין ועל הגיזום שנעשה בעליה לתמרת כל שמבין מעט ביערנות ושריפות יבין היטב את צורך השעה שהיה בפעולה זו.

אך מה שנעשה בואדי החצבים ביער האלונים שנמצא כאן מקדם אין להשיב  זו טעות חמורה. טיפול בתת יער יכול להיעשות בעזרת רעייה מבוקרת של עיזים ולא במשורים ודחפורים.

תשובות ההנהלה היו בעיני לא ענייניות והיה כאן כשל בשימור הטבע הסובב אותנו.

שוחחתי עם ידידי שומר היערות מקקל שלהם לא היתה יד בדבר העניין היה תמוה בעיניו.

אברר את העניין מול האקולוג המחוזי של הרט"ג.

הודעות בנושא זה