בקשה מאחי בעלי הכלבים

גונן איציק • 4/4/2017 כניסות

לאחי בעלי הכלבים שלום!
העובדה שיש בינינו כאלה המאפשרים לכלביהם לעשות את צרכיהם על המדרכה ולא מנקים אחריהם מוציאה שם רע לכולנו. לא פעם אני מוצא עצמי מנקה מהמדרכה צרכים שהשאיר שם כלב כלשהו, רק כדי לשמור על כבודנו, בעלי הכלבים.
אז אנא מכם (ומילדיכם המוציאים מדי פעם את הכלבים), יש מספיק שטחי עשבייה מחוץ למדרכות בהם יכולים כלבים לעשות את צרכיהם מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע באסתטיקה ובנוחיות של הצועדים על מדרכות הישוב, ואם נקפיד על כך נצא כולנו נשכרים.
תודה!