פרוטוקול האסיפה שהתקיימה במוצ"ש 19.10.19

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול אסיפה מס. 2 19.10

מצורף פרוטוקול האסיפה שהתקיימה במוצ"ש 19.10.19.

בהתאם לתקנון ניתן לקיים את ההצבעה החל מיום ראשון והיא תתקיים כפי שפורסם בימים ג'-ד' 29-30/10