תזכורת: הפרלמנט מטייל בחיפה, יום ה' 16 בנובמבר 2017, 14:00 - 19:00

לוח אירועים • 14/11/2017 כניסות