בית תמרת משתתף בצערם של שפירא תמר וילדיה

מזכירות • כניסות