פתיחת בריכה

בן-שחר ענבר • 29/5/2018 כניסות

הבנו שדחיית פתיחת בריכה נובעת מצורך בהשלמת תעלת ניקוז היקפית בבריכת ילדים ומשטח דשא סביבה. האם ניתן לפתוח בריכה ולהגביל שהות רוחצים לשטח מגודר סביבה? החלופה - בריכת נהלל נסגרת ב 20 ביוני.

הודעות בנושא זה