שער ראשי - חזרה לשגרה

מזכירות • 3/5/2020 כניסות

לאור תחילת חזרת המשק לשיגרה ולאחר היוועצות עם ועדת בטחון, הוחזר היום מחסום הכניסה לישוב לתפקוד רגיל.
השער יסגר בין השעות 06:00-21:00